دنیز بتن سازه

دنبال کنندگان

دنبال کنندگان ۳ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید

بايگاني

نويسندگان

پربحث ترين ها

پيوندها

پروژه پل خاص زرناس اردبيل

پروژه راه اصلي کلور-درام خلخال

اجراي فلاشينگ برج مسکوني ترنج

گروه انسانهاي سبز

نظر سنجي

۰

بیمه مسئولیت

بخش مقالات

متاسفانه اشتباه فوق منجر به اشتباه رایجی در بیمه نامه های مسئولیت کارفرما شده که در صورت خسارت اغلب کارفرمایان،خسارت خود را کامل دریافت نمیکنند.

بعضی از بیمه گذاران و حتی بیمه گران با توجه به اشتباه فوق و فرض اینکه بیمه نامه بی نام است ،تعداد صحیح کارکنان بیمه گذار را اعلام نمیکنند که البته این موضوع باعت کاهش حق بیمه میشود لیکن در صورت بروز خسارت ،علی الخصوص خسارت دیه ،برای دریافت خسارت  بیمه گذار میبایست لیست تامین اجتماعی زمان خسارت خود را به شرکت بیمه ارائه کند.

حال فرض کنیم شرکتی 15 کارگر در لیست خود دارد و از نماینده بیمه تقاضای صدور بیمه نامه بی نام برای 5 نفر را دارد،بیمه نامه چگونه صادر میشود؟

صدور بیمه نامه به صورت صحیح اینگونه است که: نماینده بیمه نامه ای  بی نام صادر میکتد و در آن قید میشود تعداد کارکنان ثابت و متغیر بیمه گذار 15 نفر است و در جدول پوششها برای 5 نفر دیه و هزینه پزشکی در طول مدت یکسال در نظر میگیرد.

صدور بیمه نامه به شکل غلط آن اینگونه است: نماینده بیمه نامه ای  بی نام صادر میکند و در آن قید میشود تعداد کارکنان ثابت و متغیر بیمه گذار 5 نفر است و در جدول پوششها برای 5 نفر دیه و هزینه پزشکی در طول مدت یکسال در نظر میگیرد.مبلغ حق بیمه این بیمه نامه به نسبت بیمه قبلی کمتر است اما فرض کنید خسارت دیه ای به مبلغ 100/000/000 ریال اتفاق میفتد و کارفرما از شرکت بیمه تقاضای پرداخت خسارت را دارد.

کلیه مدارک به همراه لیست تامین اجتماعی به شرکت بیمه تحویل میشود ، از آنجاییکه تعداد نفرات بیمه شده در قرارداد بیمه 5 نفر و تعداد نفرات لیست تامین اجتماعی 15 نفر است ،شرکت بیمه به بیمه گذار اعلام مینماید با توجه به کم بیمه شدگی ،پرداخت خسارت مشمول ماده 10 قانون بیمه شده و تنها 1/3 خسارت قابل پرداخت خواهد بود چون نسبت تعداد بیمه شده به تعداد واقعی 5 به 15 است.

این اشتباه یکی از رایجترین اشتباهات کارفرمایان محترم است که به دلایل مختلف اتفاق میفتد ، گاهی اوقات برای پرداخت حق بیمه کمتر و مواقعی به علت نداشتن آگاهی از قوانین.

 

چه پوششی مناسب است؟

بیمه نامه مسئولیت،خصوصا" مسئولیت کارفرما از یک پوشش پایه تشکیل شده است و یک سری پوشش اضافی.

پوشش پایه به خودی خود ،مسئولیت کارفرما را تحت پوشش قرار میدهد ، اما خریداری این پوشش به تنهایی جابگوی نیاز کارفرما نیست ،برای درک بهتر پوشش اضافی و کابرد آنها را در زیر می آوریم:

1-غرامت جانی ناشی از حوادث حین کارکه به دلیل قصورواشتباه ویااهمال غیرعمدی توسط کارکنان بیمه گذاردرمحدوده .

کاربرد پوشش : گاهی اوقات کارگری با سهل انگاری خود موجب آسیب دیدگی کارگر دیگر میشود ،با وجود سهل انگاری کار گر در مواردی بازرس اداره کار ،کارفرما را مسئول حادثه میشناسد . نتیجه آنکه چون شرکت بیمه مسئولیت کارفرما را پوشش داده ،میتواند خسارت فوق را از شمول تعهدات خود خارج نماید.

2-غرامت جانی وهزینه پزشکی وارده به کارکنان ناشی ازحوادث نقلیه موتوری درمحدوده مکانی تحت پوشش بیمه

کاربرد پوشش: این پوشش اضافی بیشتر در پروژه های راهسازی و سا ختمانی کاربرد دارد ، در پوشش پایه حوادث نقلیه موتوری چه در محل کارگاه و چه خارج از آن پوشش ندارد بنابراین در صورت استفاده از وسایل نقلیه موتوری در محل کارگاه، در صورت تمایل،کارفرما میبایست این پوشش را خریداری نماید تا در صورت بروز حادثه شرکت بیمه جوابگوی خسارت وارده باشد.

3-مسئولیت بیمه گذاردرقبال کارکنان پیمانکاران اصلی وفرعی

کاربرد پوشش:این پوشش اضافی بیشتر در پروژه های راهسازی و سا ختمانی کاربرد دارد ،اما در فعالیتهای بازرگانی  و تجاری نیز امکان وجود پیمانکار هست . در پوشش پایه کارمندان و کارکنان مستقیم کارفرما تحت پوشش هستند و در صورتی که پیمانکاری با کارفرما قرارداد داشته باشد و حادثه ای تحت مسئولیت کارفرما برای وی پیش بیاید ،شرکت بیمه در صورت عدم خریداری این پوشش توسط بیمه گذار،از پرداخت خسارت  اجتناب خواهد کرد.

4-مسئولیت بیمه گذاردرقبال شخص مهندس ناظر،مشاور،پیمانکاراصلی وفرعی

کاربرد پوشش:این پوشش اضافی بیشتر در پروژه های راهسازی و سا ختمانی کاربرد دارد ،در پوشش پایه کارمندان و کارکنان مستقیم کارفرما تحت پوشش هستند و در صورتی که مهندس ناظر،مشاور،پیمانکاراصلی وفرعی با کارفرما قرارداد داشته باشد و حادثه ای تحت مسئولیت کارفرما برای وی پیش بیاید ،شرکت بیمه در صورت عدم خریداری این پوشش توسط بیمه گذار،از پرداخت خسارت  اجتناب خواهد کرد.

5-مسئولیت پیمانکاران اصلی وفرعی

کاربرد پوشش:این پوشش اضافی بیشتر در پروژه های راهسازی و سا ختمانی کاربرد دارد ،در پوشش پایه کارمندان و کارکنان مستقیم کارفرما تحت پوشش هستند وپیمانکار و کارکنان پیمانکار تحت پوشش نیستند.

اصولا" مسئولیت کارکنان پیمانکار با شخص پیمانکار است و و وظیفه ای در این خصوص متوجه کارفرمای اصلی نیست ولیکن بعضی اوقات طبق قرارداد مسئولیت کارکنان پیمانکار به عهده کارفرمای اصلی خواهد بود،بنابراین کارفرمای اصلی میبایست این پوشش را خریداری نماید.

در پاره ای از مواقع پیمانکار از کارفرما درخواست میکند که مسئولیت وی را در بیمه نامه خود پوشش دهد تا  مسئولیت پیمانکار تحت پوشش باشد و پیمانکار نیاز به خریداری بیمه مسئولیت پیمانکار نداشته باشد و  حق بیمه کمتری پرداخت نماید.

شرکت بیمه در صورت عدم خریداری این پوشش توسط بیمه گذار،از پرداخت خسارت  وارده  به کارکنان پیمانکار اجتناب خواهد کرد.

6-حذف فرانشیز خسارتهای مربوط به هزینه پزشکی از شرایط عمومی بیمه نامه

کاربرد پوشش: فرانشیز در کشور ما به عنوان سهم بیمه گذار تعبیر شده است ،البته طبق قوانین بین المللی آنچه ما فرانشیز مینامیم در سایر کشورها به عنوان DEDUCTIBLE شناخته شده و فرانشیز تعریف دیگری دارد .

به هر حال، فرانشیز در بیمه نامه مسئولیت 10% از هر خسارت هزینه پزشکی و حداقل مبلغ مشخصی است ،یعنی اگر فرانشیز 10% و حداقل 500/000ریال باشد ،در صورت بروز هزینه پزشکی ،شرکت بیمه هزینه های کمتر از 500/000ریال را پرداخت نخواهد کرد و اگر هزینه پزشکی بیش از 500/000ریال باشد،10% از آن و حداقل 500/000ریال را کسر میکند.

بیمه گذار با خرید این پوشش میتواند ،فرانشیز را قرارداد حذف و در صورت بروز هزینه پزشکی،کل مبلغ را از شرکت بیمه دریافت کند.

7-هزینه پزشکی بدون اعمال تعرفه ودرحدمتعارف(همتراز)تاسقف تعهدات مندرج در بیمه نامه

کاربرد پوشش: سقف هزینه برای هر نوع مصدومیتی بر اساس قوانین ،طبق جداول تعیین شده بیمه مرکزی و شرکتهای بیمه ،مشخص است.

حال اگر حادثه ای رخ دهد ،بیمه گذار ممکن است مصدو را به بیمارستانی ببر که هزینه عمل جراحی در آنجا فرضا" 10/000/000ریال است در حالیکه همان عمل در بیمارستانی دیگر 20/000/000 ریال است. شرکت بیمه با توجه به تعرفه مشخص شده و تا سقف تعهدات بیمه نامه هزینه را جبران میکند و پرداخت هزینه بیشتر از تعرفه  را نخواهد پذیرفت .

چاره چیست؟ با خریداری این پوشش بیمه گذار میتواند بدون در نظر گرفتن تعرفه از خدمات درمانی استفاده و هزینه های خود را تا سقف هزینه پزشکی مشخص شده در بیمه نامه ،از شرکت بیمه دریافت کند.

8-هزینه های پزشکی وارده به شخص کارفرماناشی ازحوادث حین کاردرمحدوده مکانی تحت پوشش بیمه

کاربرد پوشش:شخص کارفرما در بیمه نامه مسئولیت تحت پوشش نیست و با خریداری این پوشش ،هزینه های پزشکی وارد به کارفرما در محدوده کارگاه  تحت پوشش است .

در پاره ای ازموارد بیمه نامه مسئولیت کارفرما به نام شرکت صادر میشود و کارفرما خود در لیست تامین اجتماعی شرکت است،در چنین مواردی نیازی به خریداری این پوشش نیست و کارفرما به صورت خودکار تحت پوشش است.

9-غرامت جانی زیان دیده(زیان دیدگان)درصورت احرازمسئولیت بیمه گذاربدون رای دادگاه

کاربرد پوشش: در صورت بروز خسارت دیه، کارگر یا کارمند بیمه گذار برای دریافت خسارت میبایست به دادگاه مراجعه و از کارفرما شکایت نماید،دادگاه پس از بررسی رای صادر نموده و میزان دیه را مشخص میکند و شرکت بیمه بر اساس رای صادره،خسارت را پرداخت خواهد کرد.

طی کردن این مراحل کار دشوار و زمان بری است و حتی ممکن است تا 2 سال زمان ببرد،برای حذف این مرحله ،بیمه گذار میبایست پوشش حذف رای دادگاه را خریداری نماید و در صورت بروز خسارت دیه به جای رای دادگاه برای پرداخت خسارت ،نظر پزشک معتمد شرکت بیمه ملاک عمل قرار گیرد.

نمیتوان ادعا کرد خریداری این پوشش همیشه جوابگوست چون در پاره ای موارد مشاهده شده که زیاندیده نظریه پزشک را نپذیرفته و به دادگاه مراجعه کرده است.

به هر حال خریداری این پوشش هم در وقت و هم در هزینه بیمه گذار صرفه جویی میکند ،چرا که علاوه بر زمانی که صرف طی کردن مراحل قانونی میشود ،در صورتی که این مراحل به درازا بکشد و در زمان صدور حکم دادگاه ،دیه کشور افزایش یافته باشد،با توجه به یوم الادا بودن دیه در کشور ما ،بیمه گذار میبایست مابه التفاوت دیه را شخصا" پرداخت نماید مگر آنکه پوشش افزایش دیه را خریداری کرده باشد.

در اینجا بد نیست بدانیم قانون دیه در کشور ما یوم الادا است ،یعنی اگر خسارتی در سال 1389 رخ دهد و دادگاه  در سال 1391 رای صادر نماید،پرداخت دیه مطابق دیه روز یا همان دیه سال 1391 است.

10-غرامت جانی وهزینه پزشکی وارده به کارکنان درخوابگاه ، رستوران و سایر مکانهای مرتبط باکارگاه

کاربرد پوشش: بیمه نامه مسئولیت کارفرما حوادثی را پوشش میدهد که در محل کارگاه اتفاق میفتد و اماکنی مانند خوابگاه و رستوران تحت پوشش قرار ندارند،بنابراین در صورت وجود این اماکن در محل مورد بیمه ،بیمه گذار میبایست این پوشش را خریداری نماید .

11-مسئولیت بیمه گذار برای صدمات جسمانی کارکنان جهت مأموریتهای خارج از کارگاه

کابرد پوشش:بیمه نامه مسئولیت کارفرما حوادثی را پوشش میدهد که در محل کارگاه اتفاق میفتد و در صورتی که احدی از کارمندان شرکت یا کارگاه در خارج از محدوده کارگاه مشغول فعالیت بوده و اتفاقی برایشان رخ دهد تحت پوشش نخواهند بود.

بنابراین اگر شخصی از کارکنان بیمه گذار خارج از محدوده فعالیت دارد بیمه گذار میبایست این پوشش را خریداری و اسامی کارکنانی را که خارج از آن محل فعالیت دارند به بیمه گر  اعلام نماید.

اما نکته مهم آنکه خریداری این پوشش به تنهایی کافی نیست و بیمه گذار باید اسامی نفراتی که خارج از شرکت فعالیت دارند را اعلام و یا در صورتی که شغل بیمه گذار به گ.نه ای است که افرادی که خارج از شرکت هستند متغیر بوده و امکان اعلام اسامی آنها نیست ،اسامی و آدرس پروژه هایی که در آن مشغول به فعالیت هستند را به بیمه گر اعلام نماید.

12-غرامت جانی و هزینه پزشکی وارده به کارکنان ناشی از حوادث نقلیه موتوری در خارج از محدوده مکانی فعالیت

کاربرد پوشش :این پوشش مکمل پوشش شماره 11 است،اگر بیمه گذار پوشش بالا را خریداری نماید و شخصی که تحت پوشش است به وسیله حوادث نقلیه موتوری دچار آسیب گردد،تحت پوشش نیست مگر آنکه این پوشش توسط کارفرما خریداری شود.

پیشتر گفتیم که در پوشش پایه حوادث نقلیه موتوری چه در محل کارگاه و چه خارج از آن پوشش ندارد مگر با خرید پوششهای اضافی.

13-مسئولیت کارفرما در قبال غرامت جانی وارده به کارکنان با تابعیت غیر ایرانی

کاربرد پوشش : از دو سال پیش پوشش مسئولیت در قبال کارکنان خارجی که جواز کار نداشتند از بیمه نامه ها حذف شد و در صورتیکه کارگری غیر ایرانی در محل دچار آسیب میشد و جواز کار در ایران را نداشت،خسارت قابل پرداخت نبود.

با خرید این پوشش ،بیمه گذار کارگرانی را که جواز ندارند تحت پوشش قرار میدهد مشروط بر اینکه مسئولیت بیمه گذار توسط مراجع قانونی احراز و رای دادگاه صادر گردد.

البته کارفرمایان در صورتیکه از کارگران بدون جواز استفاده کنند با توجه به اینکه از سوی وزارت کار جریمه میشوند ،به مراجع قانونی مراجعه نخواهند کرد مگر آنکه خسارت وارده بالا باشد.

در هر صورت پرداخت خسارت به کارکنان با تابعیت غیر ایرانی و فاقد جواز کار به شرط ارئه رای دادگاه است حتی اگر بیمه گذار پوشش حذف رای دادگاه را خریداری نموده باشد.

14-دیه دوم ومازادبرتعهدات غرامت نقص عضومندرج دربیمه نامه

کاربرد پوشش: گاهی اوقات دیه نقص عضو یک فرد از دیه کامل بیشتر است مانند دیه قطع نخاع،شرکت بیمه در صورتی مازاد دیه یک نفر را پرداخت مینماید که کارفرما این پوشش را خریداری نماید. برای خریداری این پوشش سقف خاصی وجود ندارد و بیمه گذار میتواند با توجه به میزان خطر حرفه خویش ،تقاضای مبلغ مشخصی از این پوشش را داشته باشد. به طور مثال تا سقف

50/000/000ریال دیه دوم

15-مطالبات سازمان تأمین اجتماعی

کاربرد پوشش:به موجب این  پوشش  ورعایت شرایط بیمه نامه ، درصورت احراز مسئولیت بیمه گذار ، غرامات تعیین شده براساس میزان قصور تعیین شده و مفاد قانون تامین اجتماعی (تبصره 1 ماده 66 قانون مذکور ) ازشخص کارفرما درخصوص کارکنان وی وبراساس سقف تعهدات مندرج در جدول مشخصات بیمه نامه ، درتعهد بیمه گر می باشد .

شرکتهای بیمه با توجه به قوانین داخلی خود سقفی را برای این پوشش مشخص و بیمه گذار میتواند تقاضای خریداری این پوشش تا سقف مشخص شده را داشته باشد.

16-افزایش دیه در سالهای آتی

کاربرد پوشش: با توجه به اینکه دیه در کشور ما یوم الادا ست ،خریداری این پوشش به بیمه گذار کمک میکند در صورت به دارازا کشیدن یک خسارت و افزایش دیه در سالهای بعد و یا در صورت افزایش دیه در اواسط قرارداد بیمه ای،دچار مشکل نشود و همواره خسارت کامل خود را از بیمه گر دریافت نماید.

ضرب المثلی میگوید: هنوز آنقدر پولدار نشده ایم که ارزان بخریم.

به یاد داشته باشیم کاهش هزینه ها با خریداری بیمه نامه ناقص صحیح نیست ،چنین صرفه جویی میتواند منجر به افزایش هزینه ها شود چرا که بیمه گر خسارت شما را به طور کامل پرداخت نخواهد کرد.

به یاد داشته باشیم ، شرایط عمومی و خصوصی قرارداد بیمه را حتما" مطالعه نماییم چرا که گاهی اوقات بیمه نامه ای که باید با 10/000/000ریال حق بیمه در سال صادر گردد با 5/000/000ریال صادر گردد اما شرط خصوصی ای به بیمه نامه اضافه گردد که پرداخت خسارت توسط بیمه گر محدود گردد.

برای مثال در بیمه نامه مسئولیت کارگاه برشکاری  آمده بود ، در صورت عدم استفاده از کفش ایمنی ،کلاه ایمنی و دستکش ایمنی به هیچ عنوان خسارت پرداخت نمیشود ، در حقیقت اکثر خساراتی که اتفاق میفتد به همین دلایل است ،حال آنکه حق بیمه بیمه نامه مربوطه 50% کمتر از  سایر شرکتها ی بیمه بود.

قیمت ، شرایط خصوصی وپوششهای بیمه های مسئولیت متنوع است ،شما متخصص شغل خود هستید ،پس برای صدور بیمه نامه مسئولیت کارفرما بدون نقص به متخصصین این امر مراجعه نمایید.

منبع : شرکت سهامی بیمه البرز

بازنشر : دنیز بتن سازه

 

برچسب ها بیمه مسئولیت

آرشيو ديدگاه (۰)
هيچ ديدگاهي هنوز ثبت نشده است

ارسال ديدگاه

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی