دنیز بتن سازه

دنبال کنندگان

دنبال کنندگان ۳ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید

بايگاني

نويسندگان

پربحث ترين ها

پيوندها

پروژه پل خاص زرناس اردبيل

پروژه راه اصلي کلور-درام خلخال

اجراي فلاشينگ برج مسکوني ترنج

گروه انسانهاي سبز

نظر سنجي

۲ مطلب با موضوع «بخش سوابق :: پروژه های اتمام شده» ثبت شده است

۰

اجرای عملیات فلاشینگ برج مسکونی ترنج ( مقداد )

پروژه های اتمام شده

قرارداد اجرای عملیات فلاشینگ،کف پنجره،تاجهای شمالی و جنوبی،و سایر عملیات ورقکاری به شماره 2944/ح/ت/92 و به تاریخ 1392/12/26 فی مابین شرکت تعاونی کارکنان شورای نگهبان به شماره ثبت324300 به نماینده گی آقایان محمدرضا شمسی بعنوان رئیس هئیت مدیره،علیرضا گاطع زاده ناصری بعنوان عضو هئیت مدیره و سید محمدرضا طبیبیان بعنوان مدیر عامل شرکت(کارفرما)و از سوی دیگر دنیز بتن سازه به نماینده گی آقایان حسن رضاخانی و فیاض رشیدی بعنوان پیمانکارمنعقد گردید.مدت قرارداد:از تاریخ 1392/12/21 و پس از ابلاغ به مدت دو ماه و زمان انجام کار پس از تحویل هر جبهه کار حداکثر یک ماه منظور گردیده بود.و با توجه به احجام بیشتر کاردرپروژه بنا به دستور کار کتبی از سوی دستگاه نظارت و کارفرما و صورتجلسه های لازمه به قرارداد اولیه الحاق گردیدو پایان کار پروژه به تاریخ 1394/03/20با تنظیم صورتجلسه ما بین طرفین قرارداد به سرانجام رسید.

۱

جدول سوابق اجرائی دنیز بتن سازه

بخش سوابق پروژه های اتمام شده

ردیف

موضوع پیمان

کارفرما

تاریخ عقد قرارداد

مدت پیمان

تاریخ تحویل پروژه

1-

اجراى پلهاى خاص و آبروها درپروژه حذف گردنه لنگان (گرمى)

شرکت آراز بتن سازه

1385/01/14

12 ماه

اسفند ماه 1386

2-

اجراى پل غیر همسطح تقاطع پریخان (مشگین)

شرکت جاوید راه آراز

1387/03/30

12 ماه

سال 1388

3-

اجراى پل خاص و قطعات پیش ساخته درپل زرناس (اردبیل)

شرکت آراز بتن سازه

1387/06/25

12 ماه

1388/04/06

4-

اجراى پلهاى خاص ، آبروها ، دیوار حائل ، قطعات پیش ساخته در پروژه راه اصلى کلور-درام ( خلخال)

شرکت آراز بتن سازه

1389/05/20

24 ماه

1391/05/20

5-

اجراى پل وآبروها ، دیوار حائل در پروژه تعریض مشگین – فخرآباد

شرکت آراز بتن مغان

1391/02/01

12 ماه

1392/02/01

 

6-

پروژه برج مسکونی ترنج(مقداد)

شورای نگهبان

1392/12/21

12 ماه

1394/03/20